Palo santoPalo santo beskrivs enklast som helt naturlig rökelse. Den har använts länge av bland annat ursprungsbefolkningen i Anderna. Genom att låta trädet Bursera graveolens leva tills det dör och därefter låta det ligga kvar på plats i uppemot 10 år innan det skördas säkras en hållbar användning. Detta ger inte bara oljan i trädet möjlighet att utvecklas, utan är också viktigt ur både en miljösynpunkt och spirituellt. Genom att inte skörda träden och istället låta naturen ha sin gång visar vi respekt för naturen - precis som det ska vara