Malas/Yogasmycken från SKOGLIGVi lever i ett samhälle som verkar snurra snabbare och snabbare för varje år. Med det så verkar också i alla fall mina tankar lägga på ett extra kol och glatt snurra omkring nästintill konstant i mitt huvud. Även när jag mediterar blir detta tydligt - tankarna far omkring i något som kan liknas vid rusningstrafik i expressfart. För mig är det därför oumbärligt att ta hjälp av sådant som kan påminna mig om att vara lite mer mindful och som kan hjälpa mig att hoppa av tåget en stund då och då. Ett exempel på en sådan sak är att jag har en mala som jag använder både utanför och i min yoga-/meditationspraktik, och det var därför självklart att vi skulle erbjuda malas från SKOGLIG till försäljning.   

Mala är sanskrit för den knutna sträng med pärlor som i årtusenden har använts vid bön och meditation inom bland annat buddism och hinduism. Vid japameditation, där man upprepar ett mantra, används malas för att hålla räkningen på antal sagda mantran och på så sätt underlätta för den som mediterar att hålla fokus helt och hållet på meditationen. Traditionellt sett träddes 108 frön eller pärlor från ben på en tråd av silke eller bomull. Siffran 108 har många olika betydelser inom såväl buddism och hinduism som inom den yogiska traditionen. Bland annat sägs det gå 108 energilinjer genom kroppen, vilka alla sammanstrålar i hjärtchakrat. I kroppen finns också 108 marmapunkter som används inom ayurvedan. Idag används förutom frön även trä och halvädelstenspärlor. Där strängen av pärlor möts, knyts en gurupärla eller en merupärla. Syftet med denna pärla varierar beroende på vem du frågar. I sin enklaste form markerar den start och slut på 108 mantran, men den kan också ses som en påminnelse om ens guru. I gurupärlan knyts sedan en tofs av den tråd som använts till malan.

De olika materialen som används i en mala sägs kunna stärka olika egenskaper hos den som bär den. Min favoritmala är knuten av material som sägs ge lugn, framhäva kreativitet och stilla tankar som rusar. Trots att min naturvetenskapliga bakgrund gör att jag har svårt att tro på att en sten har särskilda egenskaper, har jag full tilltro och respekt till vad vi kan åstadkomma med vår mentala styrka. Så även om det inte är stenarna i sig som avger de energier jag eftersöker, kan jag genom att var medveten om deras tilldelade egenskaper själv arbeta mot att framkalla dessa i mig själv. 

Alla våra malas är handknutna och av märket SKOGLIG. Bakom varje mala finns en tanke, både när det kommer till kombinationen av pärlor och val av färg. Alla malas är knutna med miljövänlig hampatråd och med pärlor av halvädelsten eller trä. Många är också knutna med återvunna pärlor och andra återvunna detaljer. I alla malas från SKOGLIG knyts förutom de 108 huvudpärlorna också markeringspärlor. Markeringspärlorna finns där för att hjälpa dig att se hur långt du kommit i din meditation och inkluderas inte när du räknar antalet mantran. 

Malas bars ursprungligen inte som yogasmycken, utan användes vid meditation för att sedan förvaras i till exempel en tygpåse. Idag har de alltmer börjat ses som smycken, vilka bärs för att påminna den som bär den om något viktigt. Vi levererar alla malas i en miljövänlig jutepåse, för att du ska kunna välja hur du vill hantera din mala. Det som är viktigast för oss är att du trivs med den!  


Varma hälsningar,

Angelica


Vilken mala passar dig?

När du väljer mala så kan du utgå från materialens egenskaper, malans färg eller en kombination av de två. Alla malas från SKOGLIG  har knutits med inspiration från naturen. Inne på varje malas produktsida, under fliken Specifikationer, hittar du vilka egenskaper varje mala är knuten för att framhäva.