BAKOM KULISSERNA

154 938 steg154 938 steg

Som vi berättade tidigare deltog vi i WaterAids kampanj March for Water nu under mars. Kampanjen gjordes för att sprida kunskapen om kvinnors hårda slit med att varje dag hämta vatten, som sedan dessutom ofta är livsfarligt att dricka. 

Vi lyckades, trots en hel del sjukdagar under månaden, samla ihop till 154 938 steg! Totalt gick alla i kampanjen tillsammans 23 141 189 steg. Det är lika långt som 1620 mil, eller som att gå till Moçambique och tillbaka.